top of page

ERVARING

Werkverleden

april 2018 - heden

MANAGER REALISATIE (A.I.), BAM ENERGY SYSTEMS

De energietransitie is de drijfveer van dit jonge BAM-bedrijf. BAM Energy Systems verzorgt duurzame systemen in de bebouwde omgeving. (Zonnepanelen (PV), WKO, Warmtepomp). Dit voornamelijk seriematig bij grote aantallen woningen binnen nieuwwbouwlocaties. In mijn rol naast verantwoordelijk voor de aansturing van de projectteams en voor de resultaten ook verantwoordelijk voor het laten groeien van de afdeling incl. recruteren van nieuw personeel, het opzetten van werkbare processen en gedurende de sterke groei van de afdeling het steeds aanpassen van de structuur op de grootte van de afdeling.

Juli 2016 - april 2018

MANAGER OPERATIONS A.I., BAM INFRA VERKEERSTECHNIEK

Bedrijf is werkzaam in Verkeerstechniek, zowel systeemgericht (VRI; DVM; Bruggen, Tunnels en Sluizen) als tijdelijke verkeersmaatregelen en Geleiderail. Als Manager Operations eindverantwoordelijk voor gehele unit en rechtstreeks rapporterend aan de algemeen directeur van BAM Infra Regionaal. In 1 ½ jaar de business gestructureerd en gemotiveerd wat heeft geresulteerd in een renderend bedrijf. Belangrijke factoren die ik daarbij persoonlijk heb opgepakt waren:
- samenwerking tussen de afdelingen creëren
- tenderafdeling anders in organisatie gezet
- meer nadruk op kwaliteit van en contractueel beter dichtzetten van aanbiedingen
- duidelijke rapportagelijnen binnen organisatie en naar BAM Infra organisatie

juli 2013 - april 2018

ALGEMEEN DIRECTEUR, VIALIS

Algemeen Statutair Directeur Vialis bv, één van de werkmaatschappijen binnen VolkerWessels Infrastructuur Nederland. Een divers bedrijf, in zowel diensten als producten (vanuit eigen productie) ten behoeve van mobiliteit op de weg, het water en het spoor. Als voorzitter van de Statutaire Directie eindverantwoordelijk voor omzet, resultaat en marktpositie van het bedrijf. Rechtstreekse sturing naar leiding van de verschillende Business-Units en diverse stafafdelingen (HRM, JZ, Lean, KAM, Marketing en Communicatie). Bij grote multi-disciplinaire (infra-) werken, lid van het (project-) RvB, waar sturend wordt opgetreden richting projectdirectie.


Na eerste maanden inzicht te hebben gekregen, een reorganisatie doorgevoerd en tevens veel meer nadruk gelegd op organisatie en financiële status van de projecten.

Juli 2011 - juni 2013

MANAGING DIRECTOR, A.HAK

Voornamelijk werkzaam in industriële leidingensystemen, zowel boven- als ondergronds. Verantwoordelijk voor o.a. omzet, winst, organisatie en marktbenadering van vijf Business Units, t.w. A. Hak Industrie Botlek bv, A. Hak Industrie Noord-Oost, A. Hak Industrie Born, MCL bv en H.J. Mertens bv. Direct leidinggeven aan en ondersteunen van business unit managers, KAM-coördinator, P&O en Finance. Proactief lid van clusteroverleggen met diverse interne A. Hak bedrijven.

Januari 2010 - Juli 2011

HOOFDBEDRIJFSBUREAU, A.HAK

Hoofd Bedrijfsbureau en MT-lid A. Hak Leidingbouw bv. Werkveld zijn “de grote” (in diameter en tracélengte) transportleidingen. Verantwoordelijk voor gehele voortraject van een potentieel project van aanvraag tot contract en de hand-over naar de uitvoering. Daarnaast betrokken bij organisatie brede verbeterprocessen.
Het bedrijfsbureau geherstructureerd en de steeds breder wordende vraag bij tenders ingevuld.

Oktober 2004 - december 2009

MANAGING DIRECTOR, BAM LEIDINGEN & INDUSTRIE BV

Voornamelijk werkzaam in olie & gas branche en de (petrochemische) industrie, waarbij hoogwaardige, met name bovengrondse, leidingsystemen werden aangelegd. Algehele leiding over het bedrijf en daarbij verantwoordelijk voor omzet, winst en marktaandeel. Directe aansturing van het Managementteam, Projectdirecties, P&O, Veiligheid, Kwaliteit (QAQC). Samen met partners (E&I bedrijven, civiele bedrijven) grote multidisciplinaire industriële (EPC-) projecten gerealiseerd, waarbij BAM Leidingen en Industrie als kartrekker binnen het project, eindverantwoordelijk was voor het projectteam en als aanspreekpunt voor de klant fungeerde. In mijn rol was ik intensief betrokken bij het binnenhalen van de projecten, het samenstellen van projectteams en had vervolgens veel contact met deze teams en de klanten. Daarnaast tevens voorzitter van de multidisciplinaire board-teams.

Binnen het samengestelde bedrijf (BAM/NBM/HBG) één werkwijze ingevoerd, veel effort gestoken in het samensmelten van de culturen en samenwerking met andere delen van BAM verder geïntensiveerd.

1995 - 2004

BEDRIJFSLEIDER, BAM INFRATECHNIEK NOORDOOST

Diverse managementfuncties (MT-lid) ingevuld binnen de ondergrondse infrastructuur. De laatste 5 jaar verantwoordelijk voor alle uitvoerende werkzaamheden (Gas-Water-Electra-Telecom). Directe aansturing van 20 projectleiders en hoofduitvoerders, indirect ca. 350 medewerkers. 

Tijdens de vele klantcontacten veel grote en minder grote projecten binnengehaald. Regisseur geweest van de herstructurering van de uitvoeringsorganisatie. Zeer goede financiële resultaten behaald door neerzetten van zeer efficiënte werkwijze.

1993 - 1995

NIEDERLASSUNGSLEITER BEZIRK DRESDEN, HULSINK GMBH

Net van de universiteit in het "diepe geworpen" in oostelijk Duitsland. Als Niederlassungsleiter in Dresden verantwoordelijk voor een team van ca. 30  (voornamelijk) Duitse medewerkers, waarmee we vele nieuwe gasleidingen hebben aangelegd en vele netten hebben gerenoveerd.

Ervaring: Ervaring
bottom of page